SOCIÁLNA INKLÚZIA PROSTREDNÍCTVOM ŠPORTOVÝCH HODNÔT

Trofej Ivana Luknára
Športovo - vedomostná súťaž v rámci medzinárodného projektu
Coubertinova akadémia - sociálna inklúzia
prostredníctvom športových hodnôt

Športovo - vedomostná súťaž organizovaná v rámci medzinárodného projektu Coubertinova akadémia - sociálna inklúzia prostredníctvom športových hodnôt je určená pre širokú športovú  verejnosť. Pozostáva z online časti, kde si účastníci zaznamenávajú svoje výsledky individuálne do formulára dostupného na webovej stránke www.coubertin.online. Desať najlepších účastníkov z online časti má možnosť zmerať si svoje sily v priamej konfrontácii a zúčastniť sa finále pozostávajúceho z behu na 800 m a plávania na 100 m.

Časový horizont

Súťaž sa symbolicky začína 9. septembra počas „Päťbojárskeho dňa Pierra de Coubertina“, ktorý je celosvetovo organizovaný Medzinárodnou úniou moderného päťboja.

Z dôvodu aktuálnych opatrení súvisiacich s pandemickou situáciou Covid-19 je online súťaž na Slovensku predĺžená, predbežne do konca roka 2020. Následne bude určený aj termín finále. Informácie budeme aktualizovať v roku 2021, po zverejnení oficiálnych dokumentov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
V prípade, že si chcú účastníci opraviť svoje pôvodné výsledky, môžu sa zaregistrovať ešte raz a opätovne absolvovať celú online časť. Počítať sa bude aktuálny výsledok. Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás všetkých hneď, ako to bude možné!

Online časť

Online časť pozostáva z troch sekvencií: vedomostného kvízu, športových výsledkov v behu a plávaní a aspektov sociálnej inklúzie. Účastníci si svoje výsledky zaznamenávajú individuálne do formulára dostupného na webovej stránke www.coubertin.online.
Súťaž sa začína vedomostným kvízom, ktorý obsahuje 15 otázok týkajúcich sa hodnôt športu, aktivít Medzinárodného výboru Pierra de Coubertina a Európskej únie. V prvej sekvencii sa odpovedá výberom správnej odpovede z troch uvedených možností.
Následne, v druhej sekvencii, uvedie každý účastník do formulára svoj najlepší čas dosiahnutý v behu na 800 m a v plávaní na 100 m.
Záverom, v tretej sekvencii, každý účastník stručne popíše svoj pohľad na pojem sociálna inklúzia prostredníctvom športových hodnôt. Pre inšpiráciu sú pri tejto sekvencii uvedené príklady dobrej praxe iných účastníkov zo zahraničia. Rozsah je od 70 do 300 znakov vrátane medzier, čo predstavuje približne 10 - 50 slov.
Každá úloha má vlastné bodové ohodnotenie, ktoré zohľadňuje vekové rozdiely účastníkov a umožňuje im tak vyrovnané súperenie.

Vyhodnotenie, finále a ocenenia

Po ukončení online časti dostane každý účastník emailom informáciu o svojom celkovom poradí v súťaži a vyhodnotenie vedomostného kvízu. Desať najlepších účastníkov má možnosť zúčastniť sa finále pozostávajúceho z behu na 800 m a plávania na 100 m. Výsledné časy z priamej konfrontácie počas finále sú prepočítavané na bodové ohodnotenie, s cieľom vyrovnaného súťaženia účastníkov všetkých vekových kategórií.
Celkový víťaz s najvyšším počtom bodov získa trofej Ivana Luknára, pamiatke ktorého je projekt venovaný. Všetci zúčastnení finalisti dostanú hodnotné ceny.
Na slávnostné odovzdávanie cien sú pozvaní vzácni hostia, vrátane zástupcov Európskej komisie, Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku, Medzinárodnej únie moderného päťboja, či Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Testovacia fáza súťaže

Pred oficiálnym spustením súťaže ju zainteresovaní partneri plánujú otestovať na vybranej vzorke účastníkov. Aktuálna verzia súťaže umožňuje aktívne zapojenie sa žiakov a študentov, resp. pedagógov Gymnázia Pierra de Coubertina do tejto aktivity v termíne od 9. do 30. septembra 2020. Finále je predbežne naplánované na polovicu októbra 2020 v Piešťanoch. Presný termín a miesto budú určené v závislosti od vývoja pandemickej situácie v dôsledku Covid-19 na Slovensku.
Počas testovacej fázy súťaže prebieha online časť a finále v slovenskom jazyku. Výsledky účastníkov budú podkladom pre finalizáciu interaktívnej komunikačnej platformy, ktorá je hlavným výstupom projektu Coubertinova akadémia - sociálna inklúzia prostredníctvom športových hodnôt.

Coubertinova akadémia
Sociálna inklúzia prostredníctvom športových hodnôt


Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Coubertin Academy © 2020